Các bé trường mầm non Lộc Nam đến trường học trở lại sau thời gian nghỉ dịch covid- 19.

Cùng với các anh chị lớp lớn, hôm nay các bé trường mầm non Lộc Nam cũng đã đi học trở lại. Các em rất hào hứng đến trường sau những ngày nghỉ dài.

 

Nhà trường tổ chức cho thân nhiệt cho học sinh, giáo viên trước khi vào trường. Ngoài ra, nhà trường chuẩn bị nguồn nước, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn tại các cổng ra vào, ở các lớp học cho giáo viên và học sinh.

Trường Mầm non Lộc Nam hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào lớp.

 “Trường cũng đã thực hiện giãn cách tối đa nhất có thể, bố trí chỗ ngồi học trên lớp cũng đảm bảo khoảng cách.