Hội nghị cán bộ công chức viên chức trường mầm non lộc nam năm học 2019- 2020.

          Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức đầu năm học có ý nghĩa quan trọng, trong việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Cán bộ CCVC đề ra trong năm học 2018-2019 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

         Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào Tạo ngày 20 tháng 9 năm 2019 long trọng tổ chức hội nghị CB, CC,VC năm học 2019 – 2020. Về dự với hội nghị có đ/c Trần Văn Bắc – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Về phía nhà trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có mặt đông đủ.

       Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, đưa ra nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến đổi mới phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 đã đề ra.

        Hội nghị được nghe Đ/c Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả năm học 2018-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục của năm học 2018-2019, mặt khác nghiêm túc nêu lên những khắc phục, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2019-2020.

 

        Đây cũng là dịp để mỗi thành viên GV, CNV nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CB, CC, VC đối với lãnh đạo nhà trường.

       Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2018-2019; Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020; Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2020; Thông qua Bộ Qui tắc ứng xử;

          Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã giải trình và làm rõ ý kiến tham luận tại Hội nghị và lấy biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong năm học mới 2019-2020. Nghị quyết của hội nghị được thông qua.

          Hội nghị lần này cũng thông qua các danh hiệu được các cấp các ngành khen tặng.

          Sau một thời gian ngắn làm việc, với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường MN Lộc Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, NV nhà trường!