Hội nghị đại biểu hội cha mẹ học sinh năm học 2019- 2020

          Nhằm nâng cao chất lượng chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, tăng cường sự quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục, chiều ngày 18/9/2019, Trường Mầm non Lộc Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu Hội cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020. Đúng 13h 30’ đại diện Phụ huynh học sinh các nhóm lớp đã có mặt để tham dự Hội nghị. Đến dự ông Phạm Hoàng Nam (Trưởng Ban ĐDCMHS năm học 2018-2019); Ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên các lớp, kế toán và phụ huynh của các lớp trong trường. 

         Trong buổi Hội nghị nhà trường đã báo cáo những hoạt động và thành tích đạt được của cô và trò trong năm học 2018 – 2019, giúp cho phụ huynh có cái nhìn tổng quan hơn về bước phát triển của nhà trường cũng như tình hình đặc điểm của nhà trường trong năm học vừa qua. Và thông qua chương trình, kế hoạch dạy và học năm học 2019 – 2020. Đồng thời nhấn mạnh một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm học này.

       Tại Hội nghị, phụ huynh đã đưa ra những đánh giá tốt đối với cán bộ, nhân viên nhà trường, nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Hội nghị Ban đại diện Phụ huynh học sinh đầu năm học 2019 – 2020 của trường Mầm non Lộc Nam diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân thiện. Nhà trường cùng phụ huynh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

 

          Hội nghị đã bầu ra Ban đại diện mới để phối hợp, nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của học sinh cũng như các hoạt động để củng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Hội nghị đã đi đến thống nhất và biểu quyết nhất trí cao và được đưa vào nghị quyết để thực hiện cho năm học 2019 – 2020.