Các tiết thao giảng, chuyên đề cho trẻ được trải nghiệm

          Thao giảng, chuyên đề, dự giờ là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi giáo viên. Thông qua việc thao giảng, chuyên đề, dự giờ giúp giáo viên từng bước trưởng thành trong công tác chuyên môn.

          Thao giảng, dự giờ sẽ giúp cho giáo viên chủ động, tích cực hơn trong bài dạy của mình. Giáo viên đều có tinh thần chuẩn bị bài thật kỹ cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp nhiều hơn để có một buổi dạy đạt kết quả cao nhất.

          Thông qua các hoạt động thao giảng, chuyên đề trẻ được lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động một cách đầy đủ. Một điểm nổi bật trong đợt thao giảng, chuyên đề lần này là giáo viên không được tập trước cho trẻ, trẻ hoàn toàn lĩnh hội các kiến thức mới, lần đầu được làm quen. Các tiết học dựa trên hứng thú của trẻ. Trẻ được trải nghiệm, tự mình tạo ra các sản phẩm, thí nghiệm qua các tiết học.

          Qua thao giảng, dự giờ giáo viên tự đánh giá khả năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, nhận biết những ưu điểm và hạn chế của mình từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

          Thao giảng, dự giờ giúp cho giáo viên học tập những cái hay, rút kinh nghiệm những thiếu sót của đồng nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm và cách ứng xử các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp để áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình.